untexting:

it’s so sad when you crave someone you can’t have

(via whats-thhe-pointt)

Това, че сълзите липсват, не означава, че болката я няма.

Понякога на сърцето му е нужно повече време, за да приеме това, което ума отдавна вече знае.

"Докосването има памет."